Prague Pagan Pride Day

RITUÁL · WORKSHOPY · CHARITA · MÉDIA

Reportáž z Prague Pagan Pride Day 2013

V neděli 29. září jsme zorganizovali v pořadí již třetí pražský Prague Pagan Pride Day, který se po roční odmlce konal na obvyklém místě v Centrálním parku v Podolí. Akce věnovaná prezentaci pohanství jako plnohodnotného náboženského směru, neodmyslitelně spjatá s charitatou, již tradičně pomáhala Záchranné stanici pro ohrožené živočichy ve Vlašimi.

Nástěnky na Pagan Pride

Na akci jsme pozvali zástupce všech směrů a pohanských organizací, aby i tentokrát prezentovali pohanství ze svého úhlu pohledu a podělili se s ostatními o úspěchy své tradice, či hnutí.

Prezentace organizací a hnutí

Díky tomu, že se celá akce konala v altánku u cesty, bylo zapojení veřejnosti na akci zatím největší ze všech tří proběhlých ročníků: Zvědaví kolemjdoucí si se zájmem prohlíželi vystavené prezentace o Pagan Pride a zúčastněných organizacích: Bohyni, Mezinárodní pohanské federaci (PFI) a její plzeňské sekci a České pohanské společnosti. Dokonce i veřejný rituál měl několik přihlížejících z řad návštěvníků parku.

WP_000926

O vedení samotného rituálu jsme požádali již zmínenou PFI, která se jej zhostila ve hravé formě urban paganismu.

Například při volání jednotlivých živlů byly vyzdvednuty jejich městské atributy: Průvan v metru u vzduchu, elektřina u ohně, asfalt a dlažba u země a voda byla samozřejmě kohoutková. Také rituální pomůcky se vymykaly zavedeným představám: Kromě celkem tradičních koláčů a vína se na oltáři vyjímaly například červená blikačka na kolo a bublifuk.

Oltář ve stylu urban paganismu

V rámci charity se tento rok vybralo asi 50 kg krmiva a dalších potřeb pro záchrannou stanici. Děkujeme za všechny dary jménem záchranné stanice, kde byly převzaty s velkými díky. S nadcházející zimou se zásoby stanice tenčí a ahánění sponzorů neí vždy snadné a úspěšné. Každá konzerva je tedy opravdu vítaným darem.

Sbírka pro Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy ve Vlašimi

Děkujeme tedy všem za účast a za přinesené granule, konzervy i další krmivo a materiál pro péči o zvířata. Také děkujeme všem účastníkům za přátelskou atmosféru, ve které celá akce proběhla. A v neposlední řadě děkujeme Pohanské federaci za provedení vynikajícího veřejného rituálu.

Máte-li chuť se zúčastnit příštího ročníku, sledujte facebookovské stránky Bohyně, kde vás kromě jiného budeme také informovat o detailech příštího Pagan Pride Day.

Prague Pagan Pride Day 2013

Přijďte na pořadově třetí Prague Pagan Pride Day! Tentokrát se setkáme 29. září 2013

Tento rok bude veřejný rituál pořádat Mezinárodní Pohanská federace ČR. Vstupenkou na akci opět bude příspěvek pro záchrannou stanici pro ohrožené živočichy. Pojďte s námi ukázat ostatním svou pohanskou tvář!

Akce probíhá pod záštitou neziskové organizace The Pagan Pride Project.

Co je Pagan Pride?

Akce začíná již ve 14:00, rituál je plánovaný na 17:30

Pagan Pride je celosvětová nezisková akce zasvěcená eliminaci předsudků a náboženské diskriminace skrze vzdělávání, aktivismus, charitu a komunitu. Rok co rok překonává tato událost rekordy v počtu návštěvníků, tunách jídla a zboží vybraného pro místní potravinové banky, zvířecí útulky a další dobročinné organizace.

Tento festival, otevřený široké veřejnosti, nabízí den naplněný zábavou i vzděláváním ve formě sociálních a duchovních aktivit. Účastníci jsou srdečně zváni k účasti, shlédnutí rituálu a setkání s místními pohanskými skupinami.

Místo konání, mapa

Jak můžete pomoct

Pražská Pagan Pride pomáhá Záchranné stanici pro ohrožené živočichy ve Vlašimi. Jako vstupenka na festival tedy slouží příspěvky ve formě kvalitního krmiva a dalších potřeb pro zachráněná zvířata.

Stanice v současné době potřebuje následující položky:

krmivo pro zvířata (masové konzervy a granule pro psy a kočky, granule pro loskutáky, krmné směsi pro ptáky, zrniny, obiloviny, piškoty, ořechy a sušené ovoce, sušené mléko pro mláďata savců), vitamíny a léky, transportní přepravky, klece pro krátkodobou léčbu zvířat apod.

Co Vás čeká na pražském Pagan Pride Day

Základními kameny PPD jsou potravinová sbírka a veřejně přístupný pohanský rituál oslav podzimní rovnodennosti.

Těšit se tak můžete na setkání se se členy mnoha pohanských tradic a velký večerní rituál.

Co je to pohanství

Pohanství je obecným pojmem pro polyteistická náboženství, která uctívají takzvané "Staré Bohy."

Spojte se s námi

Akci organizuje sdružení Bohyně, které také pravidelně aktualizuje tento web. Žhavé novinky budou především na speciálním Twitter kanálu případně na našem profilu na Facebooku.

Máte-li dotaz, na který vám tyto stránky neodpověděly, napište nám!

Prague Pagan Pride Day 2011

Druhý ročník Prague Pagan Pride Day proběhne 18.9.2011 v Centrálním Parku v Podolí.

I v letošním roce se můžete těšit na veřejnou prezentaci pohanství a novopohanství, přednášky nejen o jenotlivých pohanských směrech, zajímavé tématické workshopy, veřejný rituál a další, stejně jako na setkání se zajímavými osobnostmi české pohanské scény.

Tak jako vloni bude i letos součástí akce podpora vybrané záchranné stanice pro ohrožené živočichy, realizovaná formou potravinové sbírky.

.

Akce probíhá pod záštitou neziskové organizace The Pagan Pride Project.

Reportáž z Pagan Pride 2010

IMG_4230V sobotu 18. září začal ve 14:00 první Prague Pagan Pride Day, charitativní akce s cílem vybrat prostředky pro Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy ve Vlašimi a představit pohanství veřejnosti. Pozvali jsme média, pohanské organizace a představitele různých pohanských směrů, aby se představili a pomohli propagovat pohanství.

Díky pomoci lidí nejen z Dávného Obyčeje a Pohanské federace jsme postavili stan, zázemí celé akce a talisman proti tomu, aby nám nepršelo. Celou sobotu bylo mimořádně hezky, babí léto přilákalo do parku místní usedlíky, z nichž někteří se přišli blíže podívat, cože se to v parku vlastně děje.

Stavba stanu

Kromě kolemjdoucích bylo na akci přibližně 40 - 50 lidí z pohanské scény, přičemž pro některé z nich to byla vůbec první příležitost, při které se mohli dozvědět něco o různých tradicích, a nebo se zapojit do workshopů. Díky slunečnému počasí jsme mohli rozdělit program na dvě souběžné linie, kdy pod stanem probíhaly prezentace jednotlivých směrů a organizací a venku na louce workshopy, mimo jiné o stromech a keltských propletencích.

Přednáškovou linii začala Dínen s představením samotného Pagan Pride, jeho historií, a důvody vzniku. Mezi dalšími přednášejícími byli mimo jiné Linda Dragonari (představení Dávného Obyčeje), Cody s Terezou (představení PFI), Joanna (Wicca) a Eurik (ADF), Vítoslav (Slovanství) a další.

Linda Dragonari, přednášející

Souběžně probíhající workshopy začala Liliana (Já strom) a pak přišel na řadu Arcanis (Keltské propletence). Narozdíl od přednášek se účastníci workshopů mohli zapojit do dění a tak si namalovat propletenec, nebo převést své pocity do podoby stromu.

Workshop Já, strom

Jednotlivé přenášky a workshopy pokračovaly až do večera, kdy byl přichystán veřejný rituál k uctění podzimní rovnodennosti, svátku Mabonu. Jelikož je naše praxe založená na wiccanských základech, rozhodli jsme se pro tento styl i v samotném rituálu. Určení lidé vyčistili kruh od nežádoucího a poté jsme do něj pustili všechny, co se chtěli rituálu zúčastnit.

Vztyčili jsme kruh a poté jsme přivolali strážce živlů z jednotlivých světových stran. Kruh jsme tentokrát vytyčili poněkud jinak, než je běžné, a to tak, aby to byl kruh lidí a ne kruh přesně určený, protože i rituál se konal na veřejně přístupném prostrnaství Centrálního parku. Jakmile byl kruh stvořen, přišel čas přivolat předky po krvi, po zemi na které žijeme a po řemesle, které jsme si zvolili. Poté jsme přizvali Boha a Bohyni - Zeleného Muže (Rohatého Boha) a Matku Zemi.

Rituál

Poděkovali jsme za úrodu, kterou jsme v tomto roce obdrželi, dle své vůle ochutnali plody Země a symbolicky vrátili něco zpět - ve formě jader a pecek plodů, co jsme ochutnali. Kromě vracení pecek z plodů jsme požehnali Zemi každý sám za sebe, hůlkou, která šla po kruhu; například vděčností nebo láskou.

Tradiční součástí našich rituálů jsou i obětiny - poděkování za přízeň Bohů a jiných nám nakloněných bytostí. Ač je obvykle ponecháváme na místě rituálu s přáním, aby s nimi Bohové naložili dle svého uvážení, pro tentokrát jsme se rozhodli přinesené dary s jejich požehnáním věnovat přímo zvířatům ze záchranné stanici ve Vlašimi. Požehnali jsme tedy společně vybranému krmivu a popřáli každý něco hezkého zvířátkům.

Příprava žrádla pro zvířata na rituál

A pak již přišel čas loučení, jak s Bohy, předky a živly, tak se všemi účastníky rituálu. Kruh jsme otevřeli spirálovým tancem a popřáli si, abychom se znovu v pořádku sešli. Pak už přišel čas se obejmout na rozloučenou, rozložit stan a zakončit akci.

Druhý den jsme využili návštěvních hodin ve Vlašimi a vyjeli jsme předat dary pro zvířátka. Všechno bylo přijato s absolutním nadšením a komentářem: "To jsou snad druhý Vánoce ..." Přítomná pracovnice stanice nám pak ochotně ukázala celou stanici a my jsme měli možnost vidět všechna zvířata, kterým pomůžeme. V průběhu prohlídky jsme se zmínili i o tom, že jsme zveřejnili SMS na podporu záchranné stanice - DMS ZVIREVNOUZI VLASIM a číslo dárcovské SMS: 87777 .

Vybrané dary zvířátkům

Jak krmení, tak zmínka o finančních darech byly přijaty s velkým vděkem a ujištěním, že jsme se jednoznačně trefili jak co do přineseného krmiva, tak do termínu, protože se pomalu blíží zima a ve stanici rozhodně budou potřebovat každou pomoc, aby mohli vykrmit zvířata a pustit je zpět do přírody.

Předávka darů

Poslední teplé dny babího léta si návštěvníci užili a zatím jsme na akci dostali jenom pozitivní ohlasy. Už teď začínáme plánovat druhý ročník této charitativní akce a budeme vás průběžně informovat o tom, jak se můžete zapojit do pomoci ohroženým zvířatům.

Tak jako tak můžete i nadále posílat dárcovské SMS, cena jedné je 30Kč včetně DPH a záchranná stanice obdrží minimálně 27 korun.

IMG_4346