Prague Pagan Pride Day

RITUÁL · WORKSHOPY · CHARITA · MÉDIA

Co je to pohanství

Pohanství, též paganismus (původem z latinského přídavného jména paganus, což znamená "venkovský") je výraz používaný dnes především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy. Jedná se o náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované, Keltové a jiné evropské národy.

Slovo "pohan" se používá buď obecně ve významu jinověrec, nebo nekřesťan, v některých případech i přeneseně jako urážka vztahující se k domnělému "barbarskému a nemorálnímu jednání" pohanů. V moderní době v souvislosti s oslabením vlivu křesťanství pohanství v euroamerické civilizaci (a konkrétně zejména v Evropě) získává na popularitě.